Welfare-in-the-making: A conference in-the-making


Dato og tid

Tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 09:00 til 15:30

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 7. juni 2016 kl. 08:00

Sted

Carlsberg Byen
Ny Carlsberg Vej 100,
1760 København V
Denmark

Arrangør

Offentlig Entrepreneurship - New Movement (CVL)
+45 24224946
La.om@cbs.dk

Velkommen!

CBS/CVL/Forskningsprogrammet for offentlig entrepreneurship inviterer sammen med UCC, UCSJ, Rambøll, DeltagerDanmark, Herlev Kommune, Ringkjøbing Skjern Kommune, Frederiksborg Kommune, Dansk Sygepleje Råd, Århus Kommune, Gentofte Kommune, Teaterøen, Cultura21, Århus Universitet og en række NGO'er og entrepreneuriske virksomheder til en konference i Carlsberg Byen den 7. juni klokken 9:00-15:30.

Det vil blive en dag, hvor vi igennem en myriade af velfærdsaktioner skal undersøge, hvordan velfærdsledelse kan være meget mere end blot målstyring med fokus på effekten af det vi gør.

Hver velfærdsaktion vil med afsæt i en konkret velfærdsopgave som sundhed, omsorg, læring, inklusion, overgange mellem institutioner, flygtninge, politik og byudvikling undersøge, hvordan skabende og kreative processer kan fremme en kvalitativ bedre velfærd og skabe nye frodige velfærdsstier på tværs af roller, siloer og organisationer.

Som deltager skal du vælge en aktion om formiddagen og en om eftermiddagen. Vælg gerne en velkendt om formiddagen og en ukendt, som kan skabe muligheder for nye perspektiver om eftermiddagen.

Det vil være gratis for borgere. Ledere og medarbejdere, der ikke er initativtagere til velfærdsaktioner på dagen og som ikke har været en del af processen op til konferencen, betaler kr. 550 og er dermed med til at muliggøre formidlingen af analyserne af konferencen.

Hvis du er borger og gerne vil deltage skal du tage kontakt til Lotte Andersen på la.om@cbs.dk.

Det vil være muligt at købe frokost mm på stedet. Mere praktisk information vil blive sendt på mail, når vi næremere os dagen.

___________________________________________________________________

Foreløbigt program for konferancedagen:

9.00- 9:30
Ankomst og morgenkaffe og udlevering af individuelle log-bøger, der afleveres til forskerne til sidst på dagen.
Deltagernes første opmærksomhed: Hvad er jeg nysgerrig på?

9.30 -10.00
Velkomst gennem lydinstallation, der sætter os i stemning til at skabe, gøre og tænke velfærd.

Gå-tur-til første velfærdsaktion

10.15-12.00 Første velfærdsaktion

12.00-13.00 Fælles frokost på tværs af aktioner (sted følger)

Gåtur til anden velfærdsaktion

13:15-15:00 Anden velfærdsaktion

15:00-15:30
Fælles opmærksomhed og spredning:
Hvad kalder vi denne velfærdsdag, hvad har sat sig af spor - og hvad er det næste velfærdsskridt vi vil tage?

___________________________________________________________________
Nedenfor kan du læse mere detaljeret om, hvad de forskellige velfærdsaktioner består af:

_____________________________________________________________


VelfærdsaktionFlygtninge: Hvordan får vi flygtninge til at lykkedes i deres nye hjemland?
Denne aktion undersøger sammen med flygtninge, Venligboerne og kommunale aktører, hvordan det succesfulde møde muliggøres. Hvad skal der til? Og hvordan kan vi lære af de succesfulde situationer der allerede er?
Aktionsejer: Lars Thuesen og Helle Laustsen
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion Politisk deltagelse: Hvordan skaber vi en uddannelse til politikere gennem deltagelse? NB:fyldt op!
Aktionen undersøger måder hvorpå nye politikere/det kommende byråd i den praksis kan udvikle politik sammen med borgere. Aktionen undersøger blandt andet den sanselige narrative fortælling som en måde at skabe politisk deltagelse. Denne aktion bliver blandt andet til i samarbejde med Økonomiudvalget i Ringkjøbing Skjern Kommune.
Aktionsejer: Klaus Majgaard, CBS
___________________________________________________________________

VelfærdsaktionPatienten som en ressource: Hvordan skaber vi det ressourceskabende møde?
Forestil dig et sygdomsforløb, hvor du bliver inviteret til at reflektere over dine bekymringer forud for mødet med lægen. Inviteret til at fortælle i stikord, hvem du er, dine kvaliteter og hvad der giver dig glæde i livet. Hvordan ville det påvirke dig og dine nærmeste? Hvad vil det røre hos lægen? Og hvilke nye skridt vil det muliggøre på tværs af systemer?  
Deltagere inviteres ind i aktionen med forskellige roller: patient, pårørende og aktører i sygdomsforløb – vælg selv rollen (lægen, sygeplejerske, fysioterapeut, psykiater, jobkonsulent?) og udstyret med et fælles dialogværktøj undersøger vi, hvordan aktørerne berøres, stemningen i mødet, relationer mellem ligesindede, hvilke følelser der kommer op undervejs, hvilke handlinger det afstedkommer og hvad vi tager med hjem.
Denne aktion bliver blandt andet til i sammen med læger og patienter i Region Sjælland.
Aktionsejer: Eva Ahrensburg, Region Sjælland
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion: - Børnehavelivet  Hvordan ser den fremtid ud, som vi gerne vil skabe for vores børn?
En fremtid, hvor der blandt andet er gode deltagelsesmuligheder, samt gode lege- og læringsmiljøer for alle. En fremtid, som er baseret på både sansemæssige, oplevelsesmæssige og mangfoldige udfordringer. Hvordan kan man fornemme, ja dufte kvaliteterne i den gode børnehave i fremtiden allerede i dag? Hvordan føles den, og hvad gør den ved mig/børnene? Aktionsejer: Ebbe Søegaard. Centerleder Herlev Kommune. Forsker Thorbjørn Kristiansen
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion: Børnebiblioteket – Hvordan kan børnebiblioteket blive til mere end et arkiv af bøger?
Kom og undersøg, hvordan kan børnebiblioteket blive et arkiv af viden med legende ben at gå på? Børnebibliotekarer inviteres til sammen med udvalgte skoleklasser at undersøge, hvad det vil sige at facilitere det rum, hvor børnene selv skaber biblioteket.
Aktionsejer: Esben Danielsen, Direktør, Anlægs-og byggefonden
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion: Kreativt lederskab: Hvordan går vi fra at forstå kreativitet som noget for genier til at arbejde med det gennem fælles strategier? (Kun eftermiddag) 
Deltagerne kommer med en relevant velfærdsopgave, som bliver sat i spil gennem fælles øvelser, der retter fokus mod og undersøger en eksistentiel sammenhæng mellem den enkeltes kreative potentiale og fællesskabets kreative potens. Deltagerne vil få skærpet deres fornemmelse for æstetisk præcision og dermed for, hvornår man producerer ”støj”. Aktionen undersøger, hvad er det, der muliggør fælles strategier, og hvordan kan vi gøre mere af det i forhold til vores velfærdsopgave?
Aktionsejer: underviser, Malene Bichel. Forsker (på vej).
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion: Entrepreneuriske ungehvordan skaber vi en overgang fra udskoling til tekniske skoler, der kan tiltrække de unge, men også lokale bæredygtige virksomheder? NB: stadig undervejs
Denne aktion undersøger sammen med konkrete unge i fra en folkeskole, hvordan en byggeplads kan blive det sted, der muliggør et entrepreneurisk sted i mellemrummet mellem folkeskole og teknisk skole. Aktionen undersøger, hvordan materialiteter, viden, begreber, fragmenter og steder kan skabe de sociale processer, der muliggør de unge, der ”ser” og skaber nye muligheder sammen med andre?
Aktionsejer: arkitekt Tue Bondo og forsker Malou Juelskjær fra DPU/Århus Universitet.
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion: Et levende campus hvordan flyttes campus fra ’et’ sted til at blive til mange levende læringsrum i byen? NB Fyldt op!
Denne aktion undersøger gennem vandringer i Carlsberg Byen og gennem interaktive kommunikationsformer, hvordan fremtidens campus kan blive til gennem pop-up eksperimenter i byens rum.
Aktionsejer: Rambøll, Peder Kjøgx.
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion: Den intelligente stilhed hvordan kan pausen, roen og stilheden bruges som en velfærdskvalitet i forhold til vores velfærdsopgaver?
Denne aktion inviterer deltagerne til at undersøge det liv og de muligheder, der er i mellemrummet mellem aktionerne i Carlsberg Byen.
Aktionsejer: Bastian Overgaard
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion: Lederuddannelse i praksis fra ledelse af læring på vores uddannelsesinstitutioner til skabelse af læringsaktioner i praksis: Kom og undersøg hvordan gøre ledelse af læringen sammen som energifyldte og skabende pragmatiske skridt?
Aktionen undersøger, hvordan vi kan iagttage læring i mikro-skopiske processer, og hvordan vi ved at se de processer (måske?) kan skabe mere læring.
Denne aktion bliver til sammen med Århus Kommune, Fredensborg Kommune, Siemens mfl.
Aktionsejer: ph.d. stipendiat Poula Helth og Petra Sofie Kempf
___________________________________________________________________

VelfærdsaktionSpredning af gode løsninger (KUN formiddag): Hvordan udvikler vi en sensitiv kompetence til at sprede gode løsninger fra et sted til et andet?
Med afsæt i forsknings- og udviklingsprojektet Kompetencehub, undersøger vi hvilke kompetencer og organisatoriske betingelser, der skal til for at sprede de gode løsninger i praksis – og hvordan vi bedst bibringer ledere og medarbejdere disse kompetencer. Hvilke træningsbaner virker og hvordan kan vi gøre mere?
Aktionsejer: Jonas Sprogøe, Bedre Praksis. Forsker Nanna Engberg UCSJ.
___________________________________________________________________

VelfærdsaktionFælles innovationssprog (KUN eftermiddag): Hvorvidt er det muligt at udvikle en nyskabende og levende praksis gennem et fællessprog?
Hvordan skaber vi fællesskab i forhold til en velfærdsopgave. Denne aktion undersøger, hvorvidt og hvordan et fællessprog skaber ejerskab, involvering og engagement – og dermed mere kvalitet i praksis. Vi vil bruge procesalfabetet VINCA til at udforske, udfolde og udfordre konkrete og aktuelle velfærdsproblemstillinger. Hvad er det, der virker ved et ’fællessprog’ og hvordan kan vi gøre mere?
Aktionsejer: Jonas Sprogøe, Bedre Praksis. Forsker Nanna Engberg UCSJ.
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion - Byer for mennesker (Kun formiddag)
Hvordan skaber vi byer for mennesker ved at styrke den sociale sammenhængskraft?
Denne velfærdsaktion undersøger koblingen mellem byskabelse og styrkelse af social sammenhængskraft i praksis - på stedet og med deltagerne.

Aktionsejere: Christina Krog, International Federation for Housing and Planning. Lise Christensen Bjerno, dialogudvikler og dirigent, Dialocus.

___________________________________________________________________

Velfærdsaktion - Hvordan muliggør vi fællesskaber for alle? NB Fyldt op!
Hvordan gøres, mærkes og tænkes deltagelse? Synlighed er et af midlerne til at muliggøre fællesskaber og deltagelse – men hvordan skabes der synlighed, som kan mærkes?
Disse spørgsmål vil aktionen udforske og de gode ideer vil spire. Målgruppen er både frivillige, embedsfolk, politikere og repræsentanter fra organisationer.
Vi tager i aktionen udgangspunkt i en konkret case, men med overførselsværdi til andre cases.
Undervejs i aktionen vil deltagerne mærke, hvordan fællesskaber etableres, udfordres, gøres så de kan bringe disse erfaringer med sig tilbage og videre i deres arbejde.
Aktionsejer: Dorthe Kargo, Herlev Kommune og Rikke Røge Forchhammer, Herlev Kommune
___________________________________________________________

Velfærdsaktion - Hvordan ville forandringer se ud, hvis vi tænker og handler som bevægelser fremfor institutioner?

Ved denne aktion vil vi prøve at handle os frem til nye veje at skabe forandring på. Forandring som er mere effektfuld, mere fælles og kan frigøre mere energi, motivation og handling. Vi ved fra vores historie at sammfundsforandringer i stor målestok sker gennem udefrakommende kriser og krig eller i opblomstring af store sociale bevægelser rundt om tidens brændende problemer. Krig synes at være en dårlig option. Derfor: Hvordan ville forandring opleves og udfoldes, hvis vi tænker vores virke uanset vores rolle og daglige bidrag, som del af en velfærdsbevægelse?
Aktionsejer: Rune Baastrup, DeltagerDanmark
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion – UCC-studerende lægger lyd til det åbne rum omkring Campus Carlsberg.
Via klange, rytme, sang og dans inviteres deltagerne til at reflektere over velfærdsmulighedernes potentialer for at fællesgøre disse i samskabelse med Nabohood-aktører.NB Fyldt op!
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion – UCC erobrer det åbne rum omkring Campus Carlsberg.
Via billedkunstneriske udtryks-former og processer inddrages alle (børn, unge, brugere, UCC-studerende og naboer) i at udforske velfærdssprækkernes muligheder for fællesskabelse af velfærd til glæde for Nabohood’et. Deltagelse gennem refleksion og samtale – mens kunsten og processen udfoldes.NB Fyldt op!
___________________________________________________________________

Velfærdsaktion – UCC-studerende indtager rummet omkring Campus Carlsberg.
Via samarbejde, grin og tændt opmærksomhed inviteres deltagerne til at deltage i og/eller betragte legende aktiviteter i byens rum, hvor bevægelseslegen bliver medskaber af sociale fællesskaber og trivsel i velfærdsrummet.NB Fyldt op!


Så er der bare tilbage at vælge!

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Offentlig Entrepreneurship - New Movement (CVL)
+45 24224946
La.om@cbs.dk